AUTOŠKOLA

Silvia Púpalová

 
   
     
 

 

 

Kondičné jazdy a školenia

 

Kondičné jazdy sú určené pre záujemcov, ktorí dlhší čas neboli aktívnymi vodičmi. Poskytujeme k nim bezplatnú teoretickú inštruktáž

CENA ZA JEDNU VYUČOVACIU HODINU

                                                    20€/45 minŠKOLENIA VODIČOV -REFERENTOV

Legislatívne zmeny, ktoré nadobudli účinnosť 1.4.1997 Z.z.315/96 priniesli celý rad noviel. V priebehu r.1997 postupne nadobúdali účinnosť všeobecné právne predpisy (vyhlášky) k zákonu NR SR č.315/96 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách. Na oboznámenie sa s týmito predpismi Vám ponúkame našu službu školenia vodičov

Školenia sú určené hlavne pre referentov, vodičov z povolania, ponikateľov, prihlásiť sa môže samozrejme každý, kto má záujem. Termíny školení je potrebné dojednať po telefonickom dohovore, resp. Školenia aj u Vás, alebo v našej moderne vybavenej učebni

Jednodňové školenie vodičov referenčných vozidiel obsahuje:

  • Zákon 315/96 a naväzujúce aktuálne vyhlášky
  • Nové značky, prednosť chodcov, bezpečnosť premávky
  • Nálepky STK, EK , diaľničné
  • Lekárnička, poskytovanie 1.pomoci zabezpečené odbornými školiteľmi
  • Aktuálne zmeny legislatívy
  • Príprava vozidla a vodiča na letnú prevádzku
  • Príprava vozidla a vodiča na zimnú prevádzku
  • Testy Z 315/96 a naväzujúce predpisy
  • Evidencia účastníkov, testy a ich vyhodnotenie, triedna kniha, prezenčná listina
  • Fakturácia, platba v hotovosti
  • Vystavenie preukazu o školení